Zamknij

FORMUŁY WALK:

- THAIBOXING PRO-AM

- THAIBOXING AM

- THAIBOXING LIGHT

- K1 PRO-AM

- K1 AM

- K1 LIGHT

- BOXING PRO-AM

- BOXING AM

- BOXING LIGHT

Formuły PRO-AM dla bardziej zaawansowanych zawodników. Formułę charakteryzuje brak kasków i małe rękawice (sparingowe).

Formuły AM – rękawice bokserskie oraz kaski.

Formuły LIGHT - głównie dla osób zaczynających swoją przygodę w walkach (podczas zawodów, może to być max. 3 walka pełnokontaktowa zawodnika)

W przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo do odwołania danej formuły walki.

KATEGORIE WIEKOWE I WAGOWE:

Dzieci 10-11 lat (bez uderzeń na głowę):

- Chłopcy: -30kg -32 kg -34kg -36kg -38kg -40kg -42kg -44kg -46kg -48kg -50kg -52kg -54kg -56kg -58kg -60kg -63,5kg -67kg +67kg;

- Dziewczęta: -30kg -32kg -34kg -36kg -38kg -40kg -42kg -44kg -46kg -48kg -50kg -52kg -54kg -56kg -58kg -60kg +60kg.

Dzieci starsze 12-13 lat (bez kolan i łokci na głowę w formule thaiboxing):

- Chłopcy: -34kg -37kg -40kg -44kg -48kg -52kg -57kg -62kg -67kg -72kg -77kg - +77kg

- Dziewczęta: -31kg -34kg -37kg -40kg -44kg -48kg -52kg -57kg -62kg -67kg +67kg

Kadeci 14-15 lat:

- Chłopcy: -40kg -44kg -48kg -52kg -57kg -62kg -67kg -72kg -77kg -83kg +83kg

- Dziewczęta: -34kg -37kg -40kg -44kg -48kg -52kg -57kg -62kg -67kg +72kg

Juniorzy 16-17 lat:

- Chłopcy: -52.2kg -56,7kg -61,2kg -65,8kg -70,3kg -77,1kg -83,9kg -93kg - 102,1kg +102,1kg

- Dziewczyny: -52.2kg -56,7kg -61,2kg -65,8kg -70,3kg +70,4kg

Seniorzy 18+:

- Mężczyźni: -52.2kg -56,7kg -61,2kg -65,8kg -70,3kg -77,1kg -83,9kg -93kg - 102,1kg -120,2kg +120,2kg

- Kobiety: -52.2kg -56,7kg -61,2kg -65,8kg -70,3kg -77,1kg +77,1kg

WYMAGANY SPRZĘT SPORTOWY I UBIÓR

THAIBOXING PRO-AM:

• Ochraniacz na zęby - własny,

• Owijki bokserskie - własne,

• Ochraniacz piszczel/stopa (piankowe) – od organizatora,

• Ochraniacz krocza – własne,

• Ochraniacz klatki piersiowej (kobiety) - własne,

• Spodenki (bez kieszonek, bez rzepów, sznurowadeł) - własne,

• Ochraniacze na łokcie - od organizatora,

• Małe rękawice sparingowe - od organizatora,

• Obowiązkowy mongkom (bez Wai Kru),

• Walki w formule PRO AM bez koszulek!

THAIBOXING AM:

• Ochraniacz na zęby - własny,

• Owijki bokserskie - własne,

• Kask turniejowy - od organizatora lub własne w kolorze narożnika,

• Ochraniacz piszczel/stopa (piankowe) – własne,

• Ochraniacz krocza – własne,

• Ochraniacz klatki piersiowej (kobiety) - własne,

• Spodenki (bez kieszonek, bez rzepów, sznurowadeł) - własne,

• Ochraniacze na łokcie - od organizatora lub własne,

• Ochraniacze na kolana (tylko dzieci i kadeci) - od organizatora lub własne,

• Rękawice 10 OZ - od organizatora lub własne w kolorze narożnika,

• Obowiązkowy mongkom (bez Wai Kru),

• Walki w formule AM bez koszulek!

THAIBOXING LIGHT:

• Ochraniacz na zęby - własny,

• Owijki bokserskie - własne,

• Ochraniacz piszczel/stopa (piankowe) - własne,

• Ochraniacz na korpus w kolorze narożnika (OBOWIĄZKOWA koszulka BEZ RĘKAWKÓW własna pod ochraniacz) - od organizatora lub własne,

• Ochraniacz krocza - własne,

• Spodenki (bez kieszonek, bez rzepów, sznurowadeł) - własne,

• Kask (sparingowy) – własny lub od organizatora,

• Ochraniacze na łokcie - od organizatora lub własne,

• Ochraniacze na kolana (tylko dzieci i kadeci) - od organizatora lub własne,

• Rękawice - własne 12 OZ,

• Obowiązkowy mongkom (bez Wai Kru).

K1 PRO-AM:

• Ochraniacz na zęby - własny,

• Owijki bokserskie - własne,

• Ochraniacz piszczel/stopa (piankowe) – od organizatora,

• Ochraniacz krocza – własne,

• Ochraniacz klatki piersiowej (kobiety) - własne,

• Spodenki (bez kieszonek, bez rzepów, sznurowadeł) - własne,

• Ochraniacze na łokcie - od organizatora,

• Małe rękawice sparingowe - od organizatora,

• Walki w formule PRO AM bez koszulek!

K1 AM:

• Ochraniacz na zęby - własny,

• Owijki bokserskie - własne,

• Kask turniejowy - od organizatora lub własne w kolorze narożnika,

• Ochraniacz piszczel/stopa (piankowe) – własne,

• Ochraniacz krocza – własne,

• Ochraniacz klatki piersiowej (kobiety) - własne,

• Spodenki (bez kieszonek, bez rzepów, sznurowadeł) - własne,

• Ochraniacze na łokcie - od organizatora lub własne,

• Ochraniacze na kolana (tylko dzieci i kadeci) - od organizatora lub własne,

• Rękawice 10 OZ - od organizatora lub własne w kolorze narożnika,

• Obowiązkowy mongkom (bez Wai Kru),

• Walki w formule AM bez koszulek!

K1 LIGHT:

• Ochraniacz na zęby - własny,

• Owijki bokserskie - własne,

• Ochraniacz piszczel/stopa (piankowe) - własne,

• Ochraniacz na korpus w kolorze narożnika (OBOWIĄZKOWA koszulka BEZ RĘKAWKÓW własna pod ochraniacz) - od organizatora lub własne,

• Ochraniacz krocza - własne,

• Spodenki (bez kieszonek, bez rzepów, sznurowadeł) - własne,

• Kask (sparingowy) – własny lub od organizatora,

• Ochraniacze na łokcie - od organizatora lub własne,

• Ochraniacze na kolana (tylko dzieci i kadeci) - od organizatora lub własne,

• Rękawice - własne 12 OZ.

BOXING PRO-AM:

• Ochraniacz na zęby - własny,

• Owijki bokserskie - własne,

• Ochraniacz klatki piersiowej (kobiety) - własne,

• Spodenki (bez kieszonek, bez rzepów, sznurowadeł) - własne,

• Małe rękawice sparingowe - od organizatora,

• Walki w formule PRO AM bez koszulek!

BOXING AM:

• Ochraniacz na zęby - własny,

• Owijki bokserskie - własne,

• Kask turniejowy - od organizatora lub własne w kolorze narożnika,

• Ochraniacz klatki piersiowej (kobiety) - własne,

• Spodenki (bez kieszonek, bez rzepów, sznurowadeł) - własne,

• Rękawice 10 OZ - od organizatora lub własne w kolorze narożnika,

• Walki w formule AM bez koszulek!

BOXING LIGHT:

• Ochraniacz na zęby - własny,

• Owijki bokserskie - własne,

• Ochraniacz klatki piersiowej (kobiety) - własne,

• Spodenki (bez kieszonek, bez rzepów, sznurowadeł) - własne,

• Kask (sparingowy) – własny lub od organizatora,

• Rękawice - własne 12 OZ,

• Walki bez koszulek!

DŁUGOŚĆ WALKI

PRO-AM: seniorzy - 3x 3min, juniorzy - 3x 2min

AM: seniorzy, juniorzy, kadeci - 3x 2min

LIGHT: seniorzy, juniorzy i kadeci - 3x 2min lub 2x 2min (za zgodą obu narożników), dzieci starsze – 3x 1,5min lub 2x 2min (za zgodą obu narożników), dzieci młodsze 3x 1min lub 2x 2min (za zgodą obu narożników)

- dzieci starsze i kadeci: 90 sekund;

Przerwa między rundami wynosi 1 min.

POLE WALKI (w zależności od edycji SuperLIGI):

- Klatka/ Ring turniejowy: formuły PRO-AM i AM;

- Ring sparingowy i/lub maty: formuły LIGHT

TRENERZY/ SEKUNDANCI

Zawodnikowi może asystować jeden trener lub trener + sekundant, którzy podczas walki siedzą na wyznaczonym miejscu obok obszaru, w którym toczy się walka.

BRAK MOŻLIWOŚCI PRZEBYWANIA INNYCH OSÓB na płycie hali, na co będzie zwracana uwaga.

Trenerzy i sekundanci ODPOWIADAJĄ ZA SPRAWNE I SZYBKIE PRZYGOTOWANIE ZAWODNIKA DO WALKI. Zawodnik powinien stać w pełnej gotowości i swoim narożniku wraz z zakończeniem wcześniejszej walki - w innym przypadku, czas dodatkowy to 2min. Po tym czasie, jeśli zawodnik dalej nie będzie gotowy, nastąpi dyskwalifikacja.

Jeżeli trener źle się zachowuje w stosunku do zawodników, sędziów, widowni lub kogokolwiek innego, Sędzia może usunąć taką osobę z walki.

Jeżeli złe zachowanie trenera jest kontynuowane, decyzją sędziów walki trener zostaje wykluczony z całego turnieju.

Jeżeli trener nie stosuje się do poleceń sędziów, konsekwencje jego zachowania może ponieść zawodnik, któremu grozi odjęcie punktu lub dyskwalifikację.

WAŻENIE ZAWODNIKÓW:

- Ważenie zawodników i zawodniczek odbywa się w dniu zawodów.

- Nie ma tolerancji wagowej dla zawodników i zawodniczek.

- Zawodnik ważony oficjalnie jest tylko raz. W przypadku braku odpowiedniej wagi, zawodnik nie zostaje dopuszczony do zawodów!

- Zawodnicy mogą skorzystać z wagi przed oficjalnym ważeniem.

WARUNKI UDZIAŁU W ZAWODACH:

– posiadanie książeczki sportowo-lekarskiej lub zaświadczenia od lekarza z aktualnymi badaniami potwierdzającymi zdolność do udziału w zgłoszonej formule (najlepiej w formie wpisu: "zdolny do treningów i startów w zawodach w dyscyplinie ...");

– ubezpieczenie NNW z datą ważności pokrywającą się z datą turnieju, WYDRUKOWANE oraz należy zaznaczyć: datę oraz cel ubezpieczenia: sporty wysokiego ryzyka lub sporty walki (nie mylić z ubezpieczeniem w pracy / szkole itp.);

– w przypadku zawodników i zawodniczek niepełnoletnich podpisana zgoda rodziców do udziału w turnieju;

– wypełniony oryginał formularza zgłoszeniowego (do oddania przy rejestracji na sali);